În perioada 24 – 25 octombrie 2011 am participat la training-ul „Consolidarea capacităţii APL prin instruirea aleşilor locali” organizat în incinta centrului comunitar „Casa Maria” din s. Doroţcaia de către experţii Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova. Scopul acestui training a fost de a stimula buna activitate a administraţiei publice locale din s. Doroţcaia prin sporirea capacităţilor consilierilor locali şi a autorităţile publice de a aplica legislaţia, de a utiliza experienţa şi bunele practici din domeniul administraţiei publice locale, astfel încât APL să servească pe deplin intereselor comunităţii. În cadrul training-ului au fost abordate subiecte precum: principiile, domeniile de activitate, formarea, competenţele şi luarea deciziilor de către autorităţile publice locale, organizarea activităţii APL, constituirea consiliilor locale, controlul administrativ al activităţii APL, managementul finanţelor publice, achiziţiile publice, gestionarea patrimoniului public, transparenţa decizională şi participarea cetăţenilor la luarea deciziilor etc.
Pe parcursul training-ului experţii Victor Koroli şi Veronica Şcut au atras o atenţie deosebită unor subiecte precum asigurarea accesului la informaţie şi transparenţa în procesul decizional local, gestionarea eficientă a bugetului local şi a patrimoniului local (deosebirilor dintre bunurile din domeniul public şi bunurile din domeniul privat şi cum ar trebui gestionarte acestea în mod corect, în baza legislaţiei în vigoare). Pe parcursul training-ului au fost utilizate metode interactive de predare a informaţiei, au fost demonstrate filme didactice la diferite subiecte din agendă, au fost analizate studii de caz etc. De asemenea, în cadrul training-ului a participat şi dna Valeria Corneci consultant superior al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat responsabilă pentru raionul Dubăsari care a apreciat responsabilitatea de care dau dovadă autorităţile publice locale in s. Doroţcaia întru-cât nu admit încălcarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi le-a urat acestora ca să-şi desfăşoare şi în continuare cu succes şi în baza legii activitatea. La finele training-ului a fost prezentat filmul didactic „O şedinţă a Consiliului local” care a fost realizat de către echipa de experţi a Centrului CONTACT iar participanţii la training trebuiau să identifice erorile introduse în mod intenţionat în scenariul filmului / şedinţei şi să propună soluţii pentru corectarea erorilor identificate. Prin această metodă participanţii şi-au consolidat cunoştinţele şi experienţa acumulate în cadrul training-ului iar experţii au evaluat felul în care reprezentanţii autorităţilor publice locale au însuşit informaţia predată.
Datorită acestui  training am putut să definesc şi să  înţeleg mai bine principiile de bază ale APL, domeniile de activitate, competenţele consiliului local. Sper că autorităţile publice locale din s. Doroţcaia vor aplica în activitatea lor informaţia şi experienţa obţinută pe parcursul acelor două zile de training astfel încât să asigure buna administrare a treburilor publice la nivel local, respectarea legislaţiei în domeniu şi o implicare cât mai largă a locuitorilor satului Doroţcaia în procesul de luare a deciziilor la nivel local astfel încât să-şi desfăşoare activitatea exclusiv în interesul comunităţii.
Training-ul „Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale prin instruirea aleşilor locali”, organizat în satul Doroţcaia, face parte dintr-o campanie mai largă de instruire a aleşilor locali desfăşurată pe întreg teritoriul ţării de către Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova CONTACT, în parteneriat cu Asociaţia European Exchange în cadrul proiectului „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”. Proiectul este implementat de către Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte cu susţinerea financiară a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.
Alexandra Vatav,
specialist principal Secţia administraţie şi servicii publice
Reclame